Jak to tedy funguje?

Flexibilita

Na úvodní schůzku přijedeme
k vám domů.

l

Důkladná projekce

Myslíme napřed.
V případě realizací zahrad úzce spolupracujeme s architekty a tak předcházíme omylům.

Rychlá realizace

Naši prioritou je vaše spokojenost. Zakázku zhotovíme tak rychle, jak jen to bude v našich silách.

Pravidelné prohlídky

Realizací a úhradou faktury to nekončí. Kdykoliv se na nás můžete obrátit pro kontrolu a servis závlahových systémů.

PROJEKTOVÁNÍ

 

Při návrhu je dobré využít osazovací plán, pokud existuje, a při návrhu spolupracovat se zahradním architektem, který se na návrhu podílel. Ten nám poskytne informace nejen o tom, co požaduje zavlažovat, ale také jakým způsobem a jak dlouho je z jeho profesního hlediska nutné zavlažovat jednotlivé typy vegetace. Důležité je pozemek osobně navštívit a prodiskutovat s uživatelem jeho požadavky.
Pokud nemáte osazovací plán, vytvořte si, nejlépe na milimetrový papír, situační plánek pozemku sami. Všechny rozměry v plánku musí být v poměru a v měřítku. Ideální je umístit do plánku pro kontrolu alespoň jednu kótu nějakého rozměru. V plánku by měly být vyznačeny všechny stavby, zpevněné plochy, výsadby, překážky, svažitost.

Jednou z nejdůležitější informací je zdroj vody pro závlahu. Musíme ověřit jeho tlak, průtok a dimenzi připojení. V případě, že je zdrojem vody studna, musíme znát všechny její parametry (hloubka, průměr, vydatnost). Pokud je již instalováno čerpadlo, zjistěte jeho výrobce, typ a čerpací křivku.
Dále zjistíme zda je na pozemku možnost připojení na elektrický proud. Od toho se odvíjí výběr ovládací jednotky. Pokud nemáme napětí 230V, musíme použít bateriový ovládací systém. Vhodná místa pro napojení na vodní zdroj a na elektrickou energii, vhodné místo pro umístění ovládací jednotky, hlavní sestavy a dešťového čidla musí být označena v plánku.

JAK ZAVLAŽUJEME?

 

Průměrná týdenní potřeba vody pro kvalitní trávník je cca 25 – 40 l/m2. Pokud tedy doporučenou týdenní závlahovou dávku rozdělíme do 2-3 cyklů týdně (např. pondělí / středa / pátek), měli bychom jednorázově dodat vždy během jednoho zavlažovacího cyklu kolem 10 – 15 litrů na metr čtvereční. Ne méně, ne více. Nejefektivnější bude zálivka v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte během dne.

Doba závlahy závisí od typů postřikovačů na příslušné sekci. U každé sekce tedy může být (a bývá) doba závlahy jiná. Doporučení o potřebné době závlahy vám poskytne instalační firma, která zná srážkové výšky jednotlivých postřikovačů při určitém sponu. Sami si to také můžete změřit, pokud si na ploše konkrétní sekce rozmístíte nádobky a za určitou časovou jednotku provozu závlahy odečtete množství dopadlé vody (srážkovou výšku). Obvyklá délka závlahy je při frekvenci zálivky 3x týdně u rozprašovacích postřikovačů 3-8 min /sekci, u rotačních postřikovačů 10-30 min /sekci, u kapkovacího potrubí 15-45 min /sekci. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

 

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače různých typů a provedení, podzemní plastové trubní rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. Naše firma používá širokou škálu výsuvných postřikovačů rotačních, rozprašovacích s plastovým i nerezovým výsuvníkem nebo také nevýsuvné úderové postřikovače impact s plastovým nebo bronzovým tělem. Počty postřikovačů závlahových systémů na zahradách rodinných domů se pohybují řádově v několika desítkách, v parcích nebo na golfových hřištích to jsou pak často stovky nebo i tisíce. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývaní při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

Závlaha trávníků postřikem se velmi často kombinuje s různými formami mikrozávlahy, uplatňující se především u keřové výsadby, výsadby květin či závlahy záhonů. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť každá plocha má specifické nároky na množství a způsob dodávání vody. Toto je také jedním z hlavních důvodů, proč je celá zavlažovaná plocha vždy rozdělena do několika menších částí (sekcí) s odlišnými nároky na závlahu.